Network Menu

SWEA Art London

Annette Johnnerfelt

Samtidskonstnär. Jag försöker väcka en tanke, en reflektion och ett igenkännande i nutidens samhälle där sociala nätverk på Internet ersätter mänsklig interaktion. Betraktaren skapar själv rollen av mänsklig kommunikation i sitt liv. Inspirationen är hämtad ur många års erfarenheter från vardagsliv i andra kulturer. En insikt i att det inte spelar någon roll i vilken del av världen man lever därför att det alltid finns relationer mellan människor som är oberoende av nationella gränser, politiska landskap och etnisk bakgrund.

annette.johnnerfelt(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com   www.svenskakonstnarer.se

Varje SWEA Art-grupp har en sida med kort summerande text om sin verksamhet på art.swea.org med länk till sin avdelning på swea.org. Använd formuläret Skicka in material. Därefter presentationer av konstnärer, i bokstavsordning. Tre bilder. Text 100 ord. Kontaktinfo. Använd formuläret Konstnärspresentation. Är du inte medlem än? Anmäl dig på sidan Gå med i SWEA Art