Network Menu

Vad gör en kontaktperson

Arbetsuppgifter för en internationell kontaktperson

Den internationella kontaktpersonen

 • organiserar och uppdaterar en e-mail grupp för kommunikation med kontaktpersoner i SWEA avdelningar där SWEA Art är aktivt
 • utarbetar i samarbete med övriga kontaktpersoner i SWEA Art-grupper olika verktyg, t ex checklistor, standardlistor etc.
 • har en nära kontakt med SWEA Art´s webbansvariga
 • har en uppdaterad lista på kontaktpersoner
 • sammanställer en lista på möjliga gallerier och utställningsplatser i samarbete med kontaktpersoner
 • utarbetar med hjälp av kontaktpersonerna en SWEA konstnärsförteckning med uppgift om bl a
  • möjligheter till byte av ateljé
  • workshops, kurser etc.
 • organiserar Kreativa dagar i samarbete med övriga samordnare och kontaktpersoner
 • organiserar internationella utställningar i samarbete med övriga samordnare och kontaktpersoner
 • sammanställer och sänder ut ett Newsletter 1 – 2 gånger per år

Arbetsuppgifter för en kontaktperson i ett chapter

En kontaktperson för SWEA Art har i respektive avdelning till uppgift att för sin grupp

 • organisera möten med intresserade SWEA konstnärer för att utbyta
  • erfarenheter och idéer
  • inspiration – såväl för erfarna som nybörjare till skapande verksamhet
  • information om lokala konstnärsorganisationer, intressanta utställningar, ateljébesök, workshops, kurser och om t ex affärer med förmånliga priser på konstnärsmaterial
  • organisera utställningar för Art-Sweor i respektive chapter samt, om möjligt, bjuda in deltagare från andra chapters
  • organisera / samordna workshops och kurser
 • föra en uppdaterad lista på aktiva och intresserade SWEA konstnärer
 • bemöda sig att finna möjliga gallerier och utställningsplatser
 • ha kontakt med internationell kontaktperson
 • sammanställa ett Newsletter 2 – 3 gånger per år att distribueras till eget nätverk samt att publicera på SWEA Arts hemsida

Förutsättningar för en kontaktperson

En kontaktperson för SWEA Art har egen erfarenhet av konstutövande och kan förmedla grundläggande kunskaper om bildskapande

 • gör ett skriftligt åtagande för 2 år, vilket kan förlängas
 • bör kunna arbeta regelbundet någon eller några timmar varje vecka för SWEA Art
 • behöver ha datavana
 • har tillgång till dator samt ha möjlighet att läsa och skicka e-mail regelbundet

Hjälpmedel

 • SWEA Art’s webbsida, www.art.swea.org
 • e-post, telefon och Skype för kommunikation
 • internationell kontaktperson och stödgrupp
 • diverse verktyg, t ex checklistor, standardlistor etc.

SWEA konstnärer

Medlemmar i SWEA, som är intresserade av att delta i nätverket SWEA Art, anmäler sitt intresse till kontaktpersonen i sin avdelning eller till den internationella kontaktpersonen. Samtidigt som ni lämnar nedanstående information godkänner ni att vi får föra ett nätverksregister för medlemskontakter med informationen. Vi behöver

 • namn, adress, telefonnummer, e-mail adress, web-sida
 • information om vad ni gör, t ex målar med olja, akryl, akvarell, skulpterar, etc.
 • har ateljé att byta, arrangerar kurser etc.

Alla medlemmar i nätverket SWEA Art kan publicera kort information om sitt konstnärskap, ett personfoto och två foton på konstverk på SWEA Art’s hemsida. Skicka in konstnärspresentation