Main Menu

SWEA Art

Är du kreativ?

Självklart! Alla är vi kreativa – och på så många olika sätt!

Vill Du utveckla din kreativitet?

SWEA Art är ett nätverk för alla skapande kvinnor inom SWEA. Vi vill vara en inspirationskälla att börja skapa och främja utbyte mellan konstnärer – för Dig som är professionell, för Dig som är amatör, för Dig som just börjar – och alla däremellan.

Vi arbetar tillsammans, inspirerar varandra, arrangerar workshops och utställningar; utbyter erfarenheter och idéer, besöker utställningar, träffar konstnärer.

Alla SWEA Art-grupper är olika och arbetar utifrån sina lokala förutsättningar.

SWEA Art i din avdelning

 • arrangerar möten för att
 • inspirera till skapande verksamhet
 • utbyta erfarenheter och idéer
 • arrangerar workshops och kurser
 • organiserar utställningar

Finns det ingen SWEA Art grupp i din avdelning kan du starta en.

 • Kontakta den internationella kontaktpersonen
 • Kontakta Din avdelningsordförande, presentera idén i styrelsen
 • Ta reda på vem som är intresserad – lyssna, fråga, presentera SWEA Art på ett möte, skicka en e-mailförfrågan till alla medlemmar m m
 • Arrangera ett första möte
 • Gör upp en arbetsplan
 • Sätt igång

Roligt att Du vill vara en del av vår verksamhet!

Välkommen!