Main Menu

SWEA Art Stockholms Kreativa dagar på Åland

Från den 23 maj t.o.m 25 maj reste några från SWEA-Art/Stockholm till Åland/Mariehamn för att måla tillsammans.

SWEA-Art Stockholm träffas en gång i månaden för att måla och få inspiration av varandra för att komma vidare i sitt måleri. Vi är tretton i gruppen och för närvarande kan vi inte vara fler i den lokal vi hyr. Vi har flera som står på tur och vill vara med. I höstas hade vi en utställning tillsammans på Galleri T i Gamla Stan. Vi hoppas att i framtiden kunna ha fler utställningar.

Text & bild: Monica Karlberg