Main Menu

SWEA ART – NU OCH I FRAMTIDEN

SWEA ART – NU OCH I FRAMTIDEN

SAMMANFATTNING AV EN ENKÄT I SWEA ART-GRUPPER

Våren 2017 skickade SWEA Arts koordinationsgrupp ut ett antal frågor till sjutton SWEA Art kontaktpersoner, åtta svarade.

SWEA Art-aktiviteter i avdelningarna

De flesta SWEA-avdelningarna har SWEA Art-aktiviter ca 6-10 gånger/år, några mera sällan; en grupp träffas varje vecka. Deltagarantalet är genomsnittligt 5-6 personer.

Måleri är den vanligaste aktiviteten men även collage och keramik/skulptur. Dessutom fotografi, teckna och skissa, sticka, sy, quilta, porslinsmålning, gelatintryck, arbete i mixed media…

De flesta grupper går på utställningar tillsammans. Några grupper har arrangerat egna utställningar.

SWEA Art på Internet

SWEA Arts hemsida används inte så ofta och det är  svårt att motivera deltagarna att lägga in sin konstnärspresentation på hemsidan. Många tycker det är krångligt, en del är inte intresserade. Redan nu är publicerandet av konstnärspresentationer vad gäller bildstorlek, obligatoriska fält, mm. förenklat. De som har problem med att lägga in information under Konstnärspresentationer kan vända sig till Christina Måneskiöld på cmaneskiold(Replace this parenthesis with the @ sign)yahoo.se.

Det finns information om SWEA Art på alla avdelningars hemsida. Alla kontaktpersoner välkomnar en sluten SWEA Art Facebook-grupp.

SWEA Art utställningar

Alla är positiva till internationella SWEA Art-utställningar både i Sverige och någon annanstans eller i samband med något stort SWEA-möte. Flera kontaktpersoner kan tänka sig att organisera en internationell SWEA Art-utställning men behöver stöd och hjälp för planering och genomförande. 

SWEA Art workshops

Alla vill att SWEA Art fortsätter att organisera workshops, både internationellt och regionalt. En regional workshop skulle kunna vara lite kortare, för en internationell workshop är en vecka minimum. Förslag om tekniker är många, från måleri och skulptur till silversmide. Flera kan tänka sig att organisera en workshop i sin avdelning.

Några frågor som kom fram i enkäten:

Konstförsäljning via nätet

Ett förslag om en internetutställning där SWEA Art konstnärer kan lägga ut sin konst på nätet till försäljning går inte att förena med SWEAs status som ”non profit”-organisation.

SWEA Arts status

Alla Sweor är välkomna till SWEA Arts aktiviteter och det finns inget ”medlemskap” i SWEA Art. Därför finns det inte heller någon medlemslista.

SWEA Art har ingen egen ekonomi. Alla aktiviteter, såsom utställningar och workshops, är privat organiserade och alla kostnader täcks av deltagaravgifter.

Text: Margareta Nilson

SWEA Art Framtidsfragor 170829 (pdf)