Main Menu

SWEA ART PÅ FACEBOOK

SWEA Art startar nu en Facebookgrupp som ett komplement till SWEA Arts hemsida. SWEA Art är en sluten Facebookgrupp för alla skapande och konstintressade kvinnor inom SWEA. Gruppen vill vara en inspirationskälla att börja skapa och främja utbyte mellan konstnärer – för dig som är professionell, för dig som är amatör – och alla däremellan som kan motiveras att börja eller fortsätta med konstnärlig verksamhet.
Här kan du dela med dig av erfarenheter och tips samt nätverka. Gruppen är också tänkt som ett forum för lokala SWEA Art-grupper.
Du kan delta i gruppen om du är betalande SWEA-medlem.
Som medlem i gruppen kan du visa dina egna konstnärliga aktiviteter och konstverk, hänvisa till dina utställningar, länka till din egen webbsida, ge tips om konst och konstnärlig verksamhet, samt inte minst dela bilder, erfarenheter och idéer från lokala SWEA Art-aktiviteter.
Reklam, angivande av priser, köpvillkor, e.d. och försäljning av konstverk accepteras inte.
Vi följer SWEAs internet-policy och administratörerna förbehåller sig rätten att agera om vi ser aktivitet som inte är lämplig i SWEA-sammanhang.
Vi håller alltid en god ton gentemot varandra och undviker alla former av politiska kommentarer (SWEA är en politiskt oberoende organisation).

Länk SWEA Art Facebook: facebook.com/groups/swea.art

Välkommen med dina bidrag till ett kreativt liv i SWEA Arts Facebookgrupp!

SWEA Arts hemsida art.swea.org ger information om SWEA Arts verksamhet och konstnärer.
Text: Margareta Nilson