Main Menu

Bryssel 2014

SWEA Arts utställning i Bryssel

SWEA Art International arrangerade en stor gemensam utställning i Svenska Kyrkan i Bryssel 9 maj – 9 juni 2014. 31 av våra medlemmar deltog i utställningen. Utställningen öppnades av Sverige Ambassadör i Belgien Ulrika Sundberg. Många deltagare var närvarande vid vernissagen.

Under utställningstiden kom otroligt många besökare – många inbjudna av våra deltagare men också besökare som deltog i Kyrkans många arrangemang.

Vårt konstlotteri var också mycket uppskattat.

Målade bilder i olika tekniker samt skulpturer och keramik i alla de former fanns representerade i utställningen.

Ett viktigt syfte med SWEA Art är att vi skall träffas, inspireras, utbyta erfarenheter och lära av varandra. Dagen efter vernissagen träffades deltagarna för ett Event med korta föredrag om olika teman. Varje föredrag var ca 20 min + tid för frågor och diskussion. Fem av de belgiska Art-SWEorna hade förberett var sitt tema. Mycket intressant, lärorikt och trevligt. Därefter följde en gemensam middag.

Nästa stora gemensamma utställning planerar vi till 2017 någonstans i världen. Innan dess kanske vi ses i Arizona, på en workshop eller på något annat lokalt SWEA Art event.

Text: Christina Måneskiöld

Foto: Christina Måneskiöld, Margareta Nilson, Eva Dillner