Sidsel Cook Global 3 230424

Dansens Dag utmaning den 29 april 2023 Internet utställning

Dans – SWEA Arts nya internetutställning

Dansens dag firas den 29 april för att uppmärksamma som konstform. Anledning nog för SWEA Art att ta upp temat och kombinera dans med konstformer som teckning, foto, måleri och grafik.

Över fyrtio SWEA-konstnärer (44) lät sig inspireras av svävande ballerinor och heta rytmer . Sammanlagt 76 konstverk i dansens tecken finns nu i en ny internetutställning på SWEA Arts hemsida: art.swea.org