https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_Larsson_Azalea_Thielska_215.tif

Det inspelade webbinariet n°15 – Konstnärskolonien i Grez-sur-Loing med Kerstin Decroix

Här kommer länken till det inspelade webbinariet som handlar om Konstnärskolonien i Grez-sur-Loing i utkanten av Fontainebleau-skogen söder om Paris.

https://vimeo.com/sweainternational/webbinarium-2022-11-10-sweaart-konstarskolonin

Lösenordet har ni redan sedan tidigare, eller ni har fått det via ett email-utskick. Men om inte så kontakta SWEA Art eller din avdelningsordförande så förmedlar de dig.