Main Menu

Guidelines workshop

SWEA ART WORKSHOPS

SWEA Art Guidelines workshop 140201 rev1  (ladda ner som pdf)
 
Checklista 
                                   

Syfte

 

Vad vill vi med workshopen?

T.ex.

·       Främja gemenskapen i SWEA Art

·       Inspireras och lära av varandra

·       Lära nytt genom föreläsningar och demonstrationer

·       Förbereda en utställning

Tema Ett gemensamt tema underlättar arbetet och samhörigheten
Tekniker Vilka tekniker skall erbjudas (målning, collage, textil, tryck, skulptur…)
Deltagare

 

Vem skall bjudas in (egna SWEA -avdelningen, grannavdelningar, alla avdelningar)

Antal deltagare, min och max

Lokaler

 

Ateljé: yta, stora bord, tillgång till vatten, ljus

Stafflier (tillhandahålles eller egna)

Städning

Bo och äta

 

Hotell,  förboka, ev. förmånspris

Restauranger för luncher och middagar, förboka

Transport Flyg, tåg, buss, bil
Datum

 

När? Ta hänsyn till semestrar, skollov, helger.

Antal dagar

Program *

 

Presentation/er med anknytning till temat

Presentation/er om konstnärliga tekniker

Tillfälle till skissning i det fria

Utflykter

Vernissage – talare, t.ex. lokala representanter

Budget** Budgetera individuella och gemensamma kostnader

Öppna (ev. tidsbegränsat) konto

Spara kvitton och kontoutdrag

Utannonsering Utskick i god tid, ange sista dag för anmälan och betalning

SWEA Art hemsida och nyhetsbrev

Mail till SWEA Art-medlemmar

Mail till SWEA avdelningsordförande

Material Tillhandahålles: t.ex. dukar, papper, färger, klister, material för 3D-arbete, tidskrifter för collage, engångshandskar, etc.

Eget material: t.ex. penslar, pennor, oömma kläder, etc.

Dokumentation Fotografier av arbetsprocessen och alla verk

Lokalpress

SWEA Art hemsida

SWEA International och SWEA avdelningars hemsidor

SWEA-tidningar

 

*Exempel på program

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag
09.00

 

 

Ankomst

Introduktion

Tema

Arbetspass Arbetspass Arbetspass Avresa
Stadsvandring med skissning

 

Föredrag

/presentation

Avsluta arbetet
13.00 Lunch Lunch Lunch Lunch
14.30 Installering i ateljén

Intro program

/deltagare

Introduktion Material/teknik

 

 

 

 

Arbetspass

 

Arbetspass

 

Hängning

Arbetspass
Kväll Välkomst-middag Nattvandring Avskedsmiddag Vernissage

 

 

**Exempel på budget

 

Individuella kostnader Hotellrum

Luncher

Middagar

Förmiddags- och eftermiddagskaffe

Gemensamma kostnader Ateljé/lokal

Föredragshållare (inkl. resor)

Museibesök, guide, osv

Transporter

Presenter till föredragshållare, vernissagetalare, hjälpredor osv

Material: Dukar, papper, färg, 3D-material, plast, hushållspapper, etc

Reserv

Margareta Nilson 140201