Main Menu

Historia

SWEA Arts historia. Det började i Paris…

2002
… med konstutställningen vid MEMAs regionmötet i oktober 2002. Vi var flera som gärna ville träffas igen och utbyta erfarenheter och vi sökte ett forum för detta inom SWEA. Gabriella Legillon kontaktade SWEA International och hade många diskussioner bl a med Maud Wänman och Agneta Nilsson om hur SWEA Art skulle kunna integreras i SWEA. Tillsammans med SWEA Paris arbetade Gabriella vidare och nätverket SWEA Art är godkänt inom SWEA International. SWEA Art tilldelades även en egen logotyp.

2003
Den 24 maj 2003 hade SWEA Art sitt första officiella möte på Centre Culturel Suèdois. På mötet deltog Gabriella Legillon, Hélène Mjörndal från Paris, Christina Måneskiöld från Bryssel, Anna Varnauskas från Wien, Elisabeth Käll-Gustafsson från Frankfurt-Heidelberg understödda o uppmuntrade av SWEA Paris ordförande Monica Hallworth.

Den 14 aug 2003 träffades Anna, Annika Davidsson från Göteborg, Christina, Elisabeth o Gabriella på Marstrand för att prata vidare om SWEA Art. Vi besökte några gallerier samt några konstnärer. Vi drog också upp riktlinjer för hur vi skall arbeta tillsammans, vilka uppgifter en kontaktperson har och vilka uppgifter som den internationella kontaktpersonen har.

2004
Den första gemensamma konstaktiviteten på Gerlesborgsskolan i Bohuslän den 10 – 12 augusti 2004. Vi var 17 deltagare. Vår konstnärliga ledare var Margareta Persson.

22 – 26 november 2004 – Konstutställning i på Svenska Klubben i Paris med 14 deltagare. Margareta Persson öppnar utställningen.

2005
1-dags workshop i web-design i Bryssel. Art-SWEor från Paris, Berlin och Belgien deltog.

Galleri Art On i Göteborg bjöd in SWEA Art till en konstutställning 6 – 27 augusti 2005. 18 SWEor från hela världen deltar.

Den andra gemensamma workshopen på Gerlesborgsskolan den 8 – 11 augusti 2005. I år med 14 deltagare och med Margareta Persson som konstnärlig ledare.

2006
Till årets workshop på Gerlesborgsskolan fick vi endast 8 anmälningar och tyvärr fick vi ställa in arrangemanget p g a för få deltagare.

2007
Galleri Borgstugan, Trollenäs Slott, Eslöv bjuder in SWEA Arts medlemmar till en konstutställning 30 juni – 25 juli 2007. Ca 20 konstnärer deltog.

2008
-Blå som himmel och hav, Gul som sol och sand-. SWEA Art ställer ut hos Svenska Kyrkan i Bryssel 27 september – 30 oktober 2008. 40 konstnärer deltar i utställningen som öppnas av Ambassadör Magnus Robach.

2009
Kreativa Dagar den 4 – 5 augusti 2009 på Tjörn med 6 deltagare.

2010
Kreativa Dagar den 27 – 28 juli 2010 på Tjörn med 5 deltagare.

Workshop i Torredembarra i Spanien 21 – 24 september 2010 med 22 deltagare. Kommunledningen i Torredembarra ser vår workshop som ett kulturellt utbyte mellan Sverige och Spanien och ställer lokaler gratis till vårt förfogande samt bjuder in oss att arrangera en avslutande konstutställning i rådhuset.

2011
GRÖNT! – Konstutställning hos Svenska Kyrkan i London 5 – 27 februari 2011. Vi är 50 Art-SWEor som deltar i utställningen.

Galleri Art On – nu i Kungsbacka bjuder in SWEA Art till en jurybedömd utställning 13 – 24 augusti 2011. 17 SWEor deltar i utställningen.

2012
Kreativ Dag på Tjörn den 20 augusti 2012 med 5 deltagare.

Workshop i Torredembarra i Spanien 17 – 21 september 2012 med 20 deltagare. Kommunledningen i Torredembarra ser även nu vår workshop som ett kulturellt utbyte mellan Sverige och Spanien och ställer lokaler gratis till vårt förfogande. I år blev vi inbjudna att arrangera vår avslutande konstutställning i 1600-talsvalven på Slottet i Torredembarra.

10 år SWEA Art. Det firade vi med en konstutställning på temat Kärlek i Paris i samband med MEMAs regionmötet den 4 – 12 oktober 2012. 55 SWEA Art-konstnärer deltog i utställningen.


Torredembarra 2012 Arbetsdag 1

Torredembarra 2012 Arbetsdag 1

SWEA Art är ett privat organiserat nätverk mellan enskilda Sweor och SWEA International bär inget ansvar i samband med dess aktiviteter. För mer information kontakta oss

Text och foto: Christina Måneskiöld

Se även Gabriella Legillons artikel i SWEA Roms tidning Colosseum. SWEA Art – en blommande internationell intressegrupp.