Konst av Gabriella Legillon

Inspelade webbinariet: “Färger med fokus på blå” webbinar n°11

SWEA Art — Färger med fokus på blå

Naturen bjuder på en otrolig mångfald av färger. Inom konsten räcker det med att blanda primärfärgerna rött, blått och gult för att kunna återge naturens alla färger. Vi behöver ha färger omkring oss för att må bra. Men hur påverkar färgerna oss?

Webbinariets värdar var Christina Måneskiöld & Gabriella Legillon.

Här har ni länken till det inspelade Vimeo webbinariet: https://vimeo.com/sweainternational/webbinarium-20220421-sweaart-bla

Lösenordet får ni via email eller så har ni det sedan tidigare och om inte, så vänd er till er avdelningsordförande som kan skicka det till er!

Konst av Gabriella Legillon
Konst av Gabriella Legillon