Main Menu

SWEA Art London

Pernilla Iggström

Mina konstverk är resultatet av en process där jag utforskar mitt kulturella arv. Jag vill undersöka och försöka förstå hur det är att vara född i en kultur och sedan adopterad in i en annan kultur – en resa som tagit mig från en kultur till en annan mycket annorlunda kultur flera tusen mil bort. I min konst står min egen berättelse och bearbetningen av den i centrum. Jag önskar kunna inspirera åskådaren till reflektion kring sitt eget ursprung och framkalla tankar kring andras kulturella bakgrunder. Konsten kan på så sätt bidra till ökad förståelse för varandras likheter och olikheter.

pernillaiggstrom(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com   pernillaiggstrom.com

Annette Johnnerfelt

Samtidskonstnär. Jag försöker väcka en tanke, en reflektion och ett igenkännande i nutidens samhälle där sociala nätverk på Internet ersätter mänsklig interaktion. Betraktaren skapar själv rollen av mänsklig kommunikation i sitt liv. Inspirationen är hämtad ur många års erfarenheter från vardagsliv i andra kulturer. En insikt i att det inte spelar någon roll i vilken del av världen man lever därför att det alltid finns relationer mellan människor som är oberoende av nationella gränser, politiska landskap och etnisk bakgrund.

annette.johnnerfelt(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com   www.svenskakonstnarer.se

Varje SWEA Art-grupp har en sida med kort summerande text om sin verksamhet på art.swea.org med länk till sin avdelning på swea.org. Använd formuläret Skicka in material. Därefter presentationer av konstnärer, i bokstavsordning. Tre bilder. Text 100 ord. Kontaktinfo. Använd formuläret Konstnärspresentation. Är du inte medlem än? Anmäl dig på sidan Gå med i SWEA Art