Main Menu

Upphovsrätt/Privacy Laws

Upphovsrätt

Upphovsrätten finns reglerad i den s k Bernkonventionen och i respektive lands lagar. De innebär bl a att endast upphovsmannen till ett verk har rätt att publicera detta.

Vi som arbetar med konst, gärna ser på konst, går på konstutställningar, museer etc ser med förundran hur många besökare fotograferar allt de ser.

Du har upphovsrätten till alla dina verk. Det innebär att verket inte får användas av någon annan än upphovsmannen utan dennes tillstånd. Skyddet regleras i Sverige i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729), kallad upphovsrättslagen. Andra länder har motsvarande lagar.

Vi får alltså inte använda oss av andra konstnärer verk eller av kopior av dessa. Vi får inte heller fotografera andras verk utan konstnärens godkännande, utom för ett privat album.

För mer information – se: Bildupphovsrätt i Sverige www.bildupphovsratt.se

Privacy laws

Idag har vi alla en kamera med oss – de flesta av oss t o m i mobiltelefonen. Vi tar mycket foton och vi delar gärna våra upplevelser med nära och kära, vänner och bekanta.

En del foton publiceras i olika tidskrifter, på hemsidor och på sociala nätverk, så som Facebook. Alla människor vill inte bli fotograferade än mindre bli publicerade. Det finns också lagar som reglerar detta.

I Sverige finns lagen om “Olovlig fotografering” och i andra länder finns stränga Privacy laws. I korthet innebär dessa att

  • Du får gärna fotografera för ditt privata album
  • om vill Du fotografera en person eller någons egendom och den personen inte vill bli fotograferad – måste Du respektera detta
  • Du behöver ha den fotograferades tillstånd till publicering av varje foto innan du publicerar fotot – oavsett var Du vill publicerar det. Tänk på att detta även gäller s k “Mingelbilder”.

Tänk på att sociala medier, som t ex Facebook, har rätt att använda samtliga foton som finns lagrade hos dem. Du har fortfarande upphovsrätten men när Du har laddat dem där har de förfoganderätt. De säljer även dessa foton.